Kungälv

Founded Sunday, May 22, 2022
Club 13115 - Distrikt 2360 - Charter number

Kungälv Rotaryklubb bildades år 1948 med Majorna RK ( Göteborgs andra RK bildad 1947) som charterklubb.

Kungälv var vid den tiden ett litet samhälle på 3850 invånare och den 16 februari samlades ett antal herrar på dåvarande Stadskällaren för ett möte med rotarianer från Mölndal för att höra mer om rotaryrörelsen och lyssna till Sveriges ende Rotaryguvernör, Axel Romdahl.

Samma dag tillsattes en preliminär styrelse och den 16 april i klubbens första veckobrev kunde Charterpresidenten Valdemar Barre meddela att klubben fått sitt Charterbrev och blivit Rotarys klubb nr 6892 och en av Sveriges 73 klubbar.

År 1966 stod klubben fadder för bildandet av Stenungsund RK och år 1976 chartrades Kungälv Ale RK (senare delad i Kungälv Marstrand RK och Ale RK)

 

Sedan 1980 delar klubben varje år ut stipendier till förtjänta ungdomsledare och genomförde också under många år tillsammans med systerklubben yrkesinformation till gymnasieelever.

 

På senare år har Thorildstipendiet utdelats till elever i gymnasiets avgångsklasser. Stipendiet, som instiftades på initiativ av Göran Anderberg, uppmärksammar elever som särskilt utvecklats såväl muntligt som skriftligt i behandlingen av svenska språket. Stipendiaterna föreslås av gymnasielärarna i svenska.

 

Klubben har också varit plantskola för två distriktsguvernörer, Sune Ewerdahl vald år 1975 och Leif Lindblad vald år 2004.  Båda har varit av stor betydelse för att utveckla distriktets klubbar och rotaryrörelsen.

 

De senaste åren har klubben varit involverad i ett projekt i Mateka i Kenya. Projektet avser att

bygga upp en sanitäranläggning om 20 st bås i en skola med ca 1000 elever. Under byggnationen har myndigheternas kravspecifikation ändrats, så att storleken på anläggningen har dubblerats. Detta och en del andra administrativa problem har fördröjt färdigställandet.

Vi hoppas kunna avsluta till färdig anläggning under år 2015.

 

Det sista året har klubben tillsammans med Kungälv Marstrand RK och Kungälvs kommun stöttat eleverna på gymnasiets estetiska linje genom att erbjuda flertalet elever sommarjobb vid de årligen återkommande sekelskiftes dagarna i början av augusti på Marstrand.

Members

Active members 43
- Men 30
- Ladies 13
Paul Harris Fellow 8
Club guests 1
Honorary members 4
Other contacts 3

Address

-
00000 -
Sweden